Bron dluga: Konkurencje strzeleckie

W dziedzinie strzelectwa można mówić o trzech głównych, najistotniejszych i zarazem podstawowych rodzajach strzelań.prace żelbetowe szczecin Jest to strzelanie z karabinów, z pistoletów oraz ze strzelb śrutowych do rzutków.kurs prawa jazdy gdańsk W przypadku pierwszej z wyżej wymienionych dyscyplin strzeleckich należy jeszcze dodatkowo wyszczególnić, iż odbywają się one w postawie leżącej, stojącej bądź klęczącej. Co do drugiej kategorii strzeleckiej, czyli z pistoletów to wyróżnia się tu postawę stojącą. Niekiedy można się natomiast spotkać z jeszcze innym podziałem, a mianowicie z podziałem na sposób strzelania. Kiedy mowa o dynamicznych konkurencjach, wtedy strzelcy koncentrują się na wystrzałach częstych i wielu – są to strzały w postaci jednorazowych seriach czy też kilkustrzałowe serie. Wykonywane są one po wydaniu polecenia przez sędziego.

Wyróżnia się także konkurencje statyczne, a te natomiast polegają na strzelaniu przez zawodników ale po pewnym czasie. Strzelający ma dłuższy czas na to, żeby oddać strzał. Rytm i tempo strzelania sam sobie wyznacza. To, jakie s zasady realizacji konkretnych konkurencji jest natomiast uzależnione od regulaminów, jakie są wyznaczane dla nich przez Międzynarodową Federację Strzelectwa Sportowego.

Wpis artykułu zawdzięczamy